decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Szczodrość przynosi bogactwo,

dobry świat przychodzi dzięki moralności,

cierpliwość daje piękno,

sława przychodzi z pracowitości,

koncentracja przynosi pokój,

z mądrości bierze się wolność,

współczucie sprawia, że osiągamy wszystko, czego

pragniemy.

 

Nagardżuna

loading
×